NYE_10-9_0020_Layer 37
NYE_10-9c_0004_Layer 5
NYE_10-9c_0000_Layer 9
NYE_10-9c_0001_Layer 8
NYE_10-9c_0002_Layer 7
NYE_10-9c_0003_Layer 6
NYE_10-9c_0005_Layer 4
NYE_10-9c_0006_Layer 3
NYE_10-9_0021_Layer 36
NYE_10-9c_0007_Layer 2
NYE_10-9c_0008_Layer 1

Maridalsveien 319-321 er regulert til 3.800 m2 BRA kontor. Avantor har nå et kontorbygg under utvikling på denne attraktive eiendommen som ligger høyt og godt eksponert mot Ring 3 og Maridalsveien.

Bygget vil bli på fire etasjer med to underetasjer. 1.–3. etg. vil være ca 660 m2 brutto og 4. etg. ca 510 m2 med en stor sydvendt takterrasse. I underetasje U1 kan det tilrettelegges for kontorer, kurs-/møteromssenter, lager og tekniske rom. 35–40 p-plasser legges i underetasje U2.

Bygget blir arealeffektivt med en iøynefallende og spennende arkitektur. Bygget kan derfor egne seg som hovedkontor for mellomstore bedrifter med behov for en god eksponering og egen identitet.

Kontakt:
Owe Tunby
Tlf. 950 50 006
ot@avantor.no