Sandakerveien 113-119

Reguleringsplanen for Sandakerveien 113-119 ble vedtatt i 2001 med et utbyggingspotensial på 50.000 m2 og med formål kontor, industri, bevertning og forretning. Planen var i utgangspunktet tilpasset en spesiell bruker, men dette er ikke lenger aktuelt. Avantor vil derfor vurdere alternative grep på eiendommen med tanke på en mer fleksibel utvikling, moderne arkitektur og en bymessig struktur i tråd med den videre utviklingen av Nydalen. Det kan derfor være nødvendig å utarbeide nytt forslag til reguleringsplan.

Kontakt:
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no