spikerverket bygg b
NYE_15-9_0003_Layer 24
spikerverket bygg e

Moderne og effektive kontorbygg på historisk grunn på den gamle spikerverkstomten.

Delområdet i Nydalen – der smelteovnene til det gamle Spikerverket lå – forvandles til en kombinasjon av næringsbygg og boliger. Utbyggingen består av tilsammen tre næringsbygg og fem lavblokker for boliger, som utgjør totalt 35 000 kvm kontorer og 156 leiligheter. Første del er ferdig utbygd med ett næringsbygg og to boligbygg. Næringsbygget, Nydalsveien 12, er hovedkontor til Egmont i Norge, med ca 650 medarbeidere. Man har også opparbeidet 2 åpne og innbydende torg samt et flott parkområde i vest, til glede for alle som bor og jobber i nærheten.

Hele utbyggingen vil stå ferdig i 2017. Da vil ca 1800 personer ha sitt daglige virke på Spikerverket og 156 leiligheter vil være bebodd. Elkjøp flytter sitt hovedkontor inn i Nydalsveien 18 og Oslo Kemnerkontor flytter inn i Nydalsveien 24. Les mer om hvorfor Elkjøp valgte å flytte til Nydalen.

Frem mot endelig ferdigstillelse i 2017 skal det også utvikles et parkanlegg i området mellom Spikerverket og Akerselva. Prosjektet vil dermed føye seg naturlig inn i Nydalens «naturbane» omgivelser, preget av moderne arkitektur i samspill med grønne og solrike omgivelser.

KLIMAEFFEKTIVE BYGG
Valg av bærekraftige løsninger og materialer samt levering av miljøvennlig energi fra Nydalen Energi gir moderne og klimaeffektive bygg.

Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM NOR klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Very Good», eller «Excellent» i samarbeid med leietaker. Nydalsveien 12-26 er for tiden under BREEAM NOR klassifisering, og du kan lese mer om dette her.

Les også: Hva er BREEAM?

Kontakt:
Owe Tunby
Tlf. 950 50 006
ot@avantor.no