Elkjøp til Nydalen

Når Elkjøp neste sommer flytter fra Lørenskog til Nydalen, er det resultatet av flere grundige vurderinger rundt en rekke alternativer. For Stein Riibe, Chief of Staff i Elkjøp, var kombinasjonen av beliggenhet, bygg og utleier avgjørende for det endelige valget.

– For det første synes vi Nydalen som destinasjon begynner å bli veldig bra. Avantor har en helhetlig og langsiktig tanke bak det som gjøres, og hele området er åpenbart inne i en god utvikling. Samtidig er det selvsagt viktig for oss med god offentlig kommunikasjon. I Nydalen har vi både T-bane og buss, samtidig som det er relativt enkelt å få parkeringsplass til de som trenger det.

– Vi visste fra før at Avantor var en utleier med et godt omdømme. De har en innstilling som gjør at vi raskt finner løsninger, og de har en tydelig filosofi i forhold til videre utvikling av området. Samtidig har Avantor et solid fotavtrykk i Nydalen, med mange gode lokasjoner. Dette gir oss den fleksibiliteten vi trenger med hensyn til fremtidig vekst.

– Selve bygget er selvsagt også av stor betydning for valget vårt, fortsetter Riibe. – Det er sikkert mange som kan skilte med moderne bygg, men det nye Spikerverket har en rekke gode løsninger som dekker våre behov – både nå og i overskuelig fremtid.

– I sum var disse faktorene avgjørende da vi landet på Nydalen og Spikerverket, avslutter Riibe. – Vi trenger dyktige og spesialiserte folk for å utvikle oss videre, og det er helt vesentlig at vårt hovedkontor bygger opp under Elkjøps omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. Nettopp det føler vi at Spikerverket bidrar til.