Nytt bilde GT2a

Bærekraftig arkitektur og systemdesign

Gullhaug Torg 2 A skal gjennom god tverrfaglig design, der arkitektur og teknikk kompletterer hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enkle og transparente. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, lavere behov for utskiftninger/ leietakertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren (innemiljø, romkvalitet, designkvalitet, støy fra tekniske anlegg, opplevelsen av åpne vinduer etc.)

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har i den sammenheng følgende mål om:

  • 50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.
  • Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)
  • Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for forgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport
  • Sykkelparkering som overgår FutureBuilt’s minimumskrav
  • Bærekraftig materialbruk
  • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.
  • «Triple-Zero»  GT2A har et mål om 0 kWh kjøpt energi til: ventilasjon, oppvarming og kjøling

Gullhaug Torg 2A  vil være et kombinasjonsbygg bestående av 5000 m2 bolig, 4500 m2 kontor og 500 m2 næring. Miljøbyggebygget forventes ferdig regulert Q4 2017 med byggestart Q2 2018 og ferdigstillelse i Q3 2019.

Kontakt:
Terje Løvold, Prosjektdirektør
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no

Kontakt:
Owe Tunby, Salgs- og markedsdirektør
Tlf. 950 50 006
ot@avantor.no