VALLØ

NYE_15-9_0000_Layer 27
NYE_15-9_0001_Layer 26
NYE_15-9_0002_Layer 25

Tomta ”Vallø Sjøsenter” ligger på halvøya Vallø i Tønsberg kommune. Området består i dag av en marina med plass til ca 160 båter, restaurant og bowlingsenter, samt kontorarealer med diverse mindre leietakere.  KOmmuneplanen har avsatt dette området til boligformål.

Ola Thon - kontaktperson Vallø

Kontakt:
Ola Thon
Tlf. 930 90 950
ola.thon@avantor.no

2018-10-16T13:28:18+02:00