VALLØ

NYE_15-9_0000_Layer 27
NYE_15-9_0001_Layer 26
NYE_15-9_0002_Layer 25

Tomta ”Vallø Sjøsenter” ligger på halvøya Vallø i Tønsberg kommune. Området består i dag av en marina med plass til ca 160 båter, restaurant og bowlingsenter, samt kontorarealer med diverse mindre leietakere. I Kommuneplanen for Tønsberg er området avsatt til boligformål.
Det er krav til ny reguleringsplan før man kan starte bygging av boliger i området.

Avantor har pr. november 2020 ikke tatt stilling til når et reguleringsplanarbeid skal igangsettes. Signaler fra kommunen tilsier også at man ønsker å se utviklingen av Vallø i en større sammenheng, hvor Essotomta, som ligger utenfor vår eiendom, er en vesentlig faktor.

Kontakt:
Ola Thon
Tlf. 930 90 950
ola.thon@avantor.no

2020-11-11T14:46:16+01:00