HUSØY HAVN

oversikt
dagbilde
regnbue
Husøy Havn Friområde
H04
2.4.5_kjøkken

Husøy Havn ligger idyllisk til ved innseilingen til Tønsberg med umiddelbar nærhet til bad- og båtliv på øya Husøy.

De første byggetrinnene omfatter fem leilighetsblokker over fire etasjer, og inneholder totalt 106 leiligheter, samt felles underliggende parkeringsanlegg. I gårdsrommet anlegges det felles uteoppholdsareal og lekeplasser. Prosjektet består også av friområde med strand, småbåthavn og kyststi. Området blir oppgradert med ny og forbedret VA-forsyning og lokalvei (Strandveien).

Avantor har benyttet lokale arkitekter og planleggere som Spir arkitekter, Gulliksen Landskapsarkitekter og Asplan Viak. Husøy Verk blir transformert til et attraktivt boligområde og godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold. Bebyggelsen skal ha en miljøprofil med vekt på lavt energibruk, grønne fellesarealer, miljøvennlige materialer og produksjon.

Bygningene er optimalisert i forhold til tomtens egenart og kvaliteter. Prosjektet har gode solforhold og sjøutsikt, samtidig som plasseringen skaper lyse og trivelige uteoppholdsareal mellom bygningene. Alle leilighetene får direkte adkomst fra underliggende parkeringsanlegg. Størsteparten av leilighetene er gjennomgående med sjøutsikt og terrasser på begge sider. De ensidige leilighetene er orientert mot vest for ettermiddags- og kveldssol, samt utsikt mot småbåthavnen, friområdet og innseilingen til Tønsberg i vest. Leilighetene varierer fra 47 m2 BRA til  182 m2 BRA. 

Skanska har signert kontrakt med Husøy Havn AS for gjennomføring av disse 5 blokkene i prosjektet Husøy Havn i Tønsberg. Byggestart var i august 2017 med veier og teknisk infrastruktur klartgjort. Bygg 1 og 2 ble ferdigstilt 1. kvartal 2019 og bygg 3 forventes ferdigstilt i løpet av 3. kvartal 2019. Bygg 4 og 5 planlegges ferdigstilt i perioden 3. og 4. kvartal 2020 (med forbehold om endringer).

Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon

Kontakt:
Geir Thoresen
Tlf. 932 43 148
gt@avantor.no

2019-06-25T14:46:11+02:00