HUSØY HAVN

Husoy Oversikt oppdatert
dagbilde
regnbue
Husøy Havn Friområde
H04
2.4.5_kjøkken

Husøy Havn ligger idyllisk til ved innseilingen til Tønsberg med umiddelbar nærhet til bad- og båtliv på øya Husøy.


De første 106 leilighetene i de fem leilighetsblokkene nærmest sjøen er ferdigstilt. Det er felles underliggende parkeringsanlegg for hele prosjektet samt felles uteoppholdsareal og lekeplasser. Prosjektet består også av friområde med strand, småbåthavn og kyststi.

Avantor har benyttet lokale arkitekter og planleggere som Spir arkitekter, Gulliksen Landskapsarkitekter og Asplan Viak. Husøy Verk er under transformasjon til et attraktivt boligområde og godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold.

Bygningene er optimalisert i forhold til tomtens egenart og kvaliteter. Prosjektet har gode solforhold og sjøutsikt, samtidig som plasseringen skaper lyse og trivelige uteoppholdsareal mellom bygningene. Alle leilighetene får direkte adkomst fra underliggende parkeringsanlegg. Størsteparten av leilighetene er gjennomgående med sjøutsikt og terrasser på begge sider. De ensidige leilighetene er orientert mot vest for ettermiddags- og kveldssol, samt utsikt mot småbåthavnen, friområdet og innseilingen til Tønsberg i vest.

Pr. juni 2021 pågår salg av leiligheter i bygg 7 og bygg 8. Planlagt ferdigstillelse av hus 7 er årsskifte 2021/2022, mens ferdigstillelse av bygg 8 er planlagt til Q3/Q4 2022. Skanska Norge AS er entreprenør.

Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon

Her kan du følge med på webkamera og se hvor fint det blir.

Kontakt:
Geir Thoresen
Tlf. 932 43 148
gt@avantor.no

2021-05-28T13:34:02+02:00