SANDAKERVEIEN 113-119

Sandakerveien 113-119

Bolig- og næringsprosjektet Sandakerveien 113-119

Avantor har sendt inn reguleringsforslag for prosjektet «Nydalen Rocks». Forslaget inkluderer 450 leiligheter, ca 15.000 m2 næring og utadvendte funksjoner på gateplan. I tillegg er det foreslått en offentlig park med vann, grøntarealer og aktivitetsbaserte overflater.

Fokus for utvikling av tomten har vært å få til en høy og bæredyktig tetthet, åpne opp for et nettverk av stier, samt mulighet for at etablere et gjennomgående parkstrøk til glede for hele Nydalen-Storo området.

Nydalen Rocks er en del av Nydalen Park som representerer et tett samarbeid mellom Avantor og OBOS med fokus på å etablere en felles helhetsplan for et stort nytt boligkvarter i Nydalen med opp mot 1500 nye boliger, der Sandakerveien 113-119 utgjør en vesentlig del av området. Sammen utgjør parkstrøket et område på 9200 m2, hvor 6000 m2 blir plassert i solrike omgivelser mot Sandakerveien og BI.

Parken mot Sandakerveien vil bidra til å skape et bedre bykvarter for nærområdet og en bedre sammenheng mellom Nydalen-Storo, og fungere som et møtested for hele bydelen.

Ambisjonene for Sandakerveien 113-119 er høye og sikter mot å utvikle en spennende og bæredyktig bebyggelse med kvaliteter lokalt for de nye beboere, samt for hele bydelen.

Arkitekt: COBE

Kontakt:
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no

2018-10-16T13:28:15+02:00