SANDAKERVEIEN 113-119

markert tomt s113

Bolig- og næringsprosjektet Sandakerveien 113-119

Avantor har i flere år jobbet med omregulering av eiendommen fra kontor, lager og industri til bolig, kontor og service. Et reguleringsforslag var ute til offentlig ettersyn allerede høsten 2017.

Byrådsavdeling for byutvikling har i brev til Plan og bygningsetaten, så sent som i mai 2020, bedt om at etaten utreder et alternativ med større park i Nydalen, og at etaten i denne forbindelse innleder en dialog og et samarbeid med Avantor og OBOS. OBOS eier Sandakerveien 121 (trykkeritomta), som på sikt antas transformert fra industri/trykkeri til bolig.

Samarbeidet ble igangsatt før sommeren 2020 og pågår sannsynligvis frem til mars/april 2021.

Kontakt:
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no

2020-11-11T21:45:49+01:00