Elkjøp til Nydalen og Spikerverket

Elkjøp til Nydalen

Når Elkjøp neste sommer flytter fra Lørenskog til Nydalen, er det resultatet av flere grundige vurderinger rundt en rekke alternativer. For Stein Riibe, Chief of Staff i Elkjøp, var kombinasjonen av beliggenhet, bygg og utleier avgjørende for det endelige valget.

– For det første synes vi Nydalen som destinasjon begynner å bli veldig bra. Avantor har en helhetlig og langsiktig tanke bak det som gjøres, og hele området er åpenbart inne i en god utvikling. Samtidig er det selvsagt viktig for oss med god offentlig kommunikasjon. I Nydalen har vi både T-bane og buss, samtidig som det er relativt enkelt å få parkeringsplass til de som trenger det.

– Vi visste fra før at Avantor var en utleier med et godt omdømme. De har en innstilling som gjør at vi raskt finner løsninger, og de har en tydelig filosofi i forhold til videre utvikling av området. Samtidig har Avantor et solid fotavtrykk i Nydalen, med mange gode lokasjoner. Dette gir oss den fleksibiliteten vi trenger med hensyn til fremtidig vekst.

– Selve bygget er selvsagt også av stor betydning for valget vårt, fortsetter Riibe. – Det er sikkert mange som kan skilte med moderne bygg, men det nye Spikerverket har en rekke gode løsninger som dekker våre behov – både nå og i overskuelig fremtid.

– I sum var disse faktorene avgjørende da vi landet på Nydalen og Spikerverket, avslutter Riibe. – Vi trenger dyktige og spesialiserte folk for å utvikle oss videre, og det er helt vesentlig at vårt hovedkontor bygger opp under Elkjøps omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. Nettopp det føler vi at Spikerverket bidrar til.

2018-10-16T13:28:13+00:00