Avantor planlegger kombinert bebyggelse i Nydalen

Kombinert bebyggelse i Nydalen

NE Nyheter omtalte 17.08.16 Avantor sine planer om å føre opp ca. 10 000 m2 med bolig- og næringsbygg på Gullhaug Torg 2A

Det kombinerte bolig- og næringsbygget på 10 700 m2 skal ha inntil 16 etasjer og bestå av boliger, kontorer og næringsarealer. Det aktuelle planområdet på ca. 13 mål fungerer i dag som parkeringsplass og er regulert som byggeområde for bolig- og næringsbygg, samt offentlige trafikkområder. Prosjektet blir en del av FutureBuilt-programmet og er planlagt å føres opp som et nullenergibygg. I regi av COWI AS og Snøhetta AS vil Avantor også oppgradere friområder, møteplasser og offentlige torg. Plan- og bygningsetaten er positive til forslaget og støtter planene om kombinert bebyggelse med høye klima- og miljøambisjoner, skriver NE Nyheter.

Kilde: http://www.nenyheter.no/44721

2018-10-16T13:28:13+00:00