GULLHAUG TORG 2A

Snohetta_Gullhaug_SummerBreeze3-cropped2
Snohetta_Gullhaug_OsloPanorama_www.mir.no-cropped
Snohetta_Gullhaug_winter-cropped
Snohetta_Gullhaug_HeadStart2_copyright www.mir.no_cropped

Miljøprosjekt i samarbeid med Snøhetta og Skanska
Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Gullhaug Torg 2A er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter, og skal inneholde både boliger, kontor og næring på til sammen 10.000 m2. Bygget går ikke utover eksisterende boligbebyggelse, men utnytter fotavtrykket der det nå er en parkeringsplass. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. I tillegg til å være et miljøbygg utenom det vanlige, så er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan, også utenfor kontortid og i helg – der plassen mot både Torgbygget og Akerselva vil skape en naturlig arena for dette. Med Gullhaug Torg 2A jobber man videre med masterplanen Nydalen+ som du kan laste ned her

Bærekraftig arkitektur og systemdesign
Gullhaug Torg 2 A skal gjennom god tverrfaglig design, der arkitektur og teknikk kompletterer hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enkle og transparente. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, lavere behov for utskiftninger/ leietakertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren (innemiljø, romkvalitet, designkvalitet, støy fra tekniske anlegg, opplevelsen av åpne vinduer etc.)

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har i den sammenheng følgende mål om:

  • 50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.
  • Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)
  • Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for forgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport
  • Sykkelparkering som overgår FutureBuilts minimumskrav
  • Bærekraftig materialbruk
  • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.
  • «Triple-Zero»  GT2A har et mål om 0 kWh kjøpt energi til: ventilasjon, oppvarming og kjøling


Gullhaug Torg 2A  vil være et kombinasjonsbygg bestående av 
5000 m2 bolig, 4500 m2 kontor og 500 m2 næring. Miljøbygget forventes ferdig regulert våren 2019 med byggestart sommer 2019 og ferdigstillelse 2021.

Kontakt:
Terje Løvold, Prosjektdirektør
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no

Kontakt:
Owe Tunby, Salgs- og markedsdirektør
Tlf. 950 50 006
ot@avantor.no

2019-03-12T16:32:19+01:00