Avantor sertifisert som “Sykkelvennlig Arbeidsplass”

bilde2

Avantor synes det er gøy å være første bedrift som mottar gull for å tilrettelegge for sykling til jobben. Det er Syklistenes Landsforening som gir honnør i form av den første gullplaketten til en Sykkelvennlig arbeidsplass.

Det er mye som kreves for å få denne gullsertifiseringen, men investeringene er vel verdt når resultatet blir at flere sykler til jobben. Sikker sykkelparkering, gratis håndklær i garderoben og egen sykkelpleiestasjon. I Nydalen får ikke tilfeldighetene rå – en egen masterplan ligger til grunn for blant annet sykkelfasilitetene.

– Jeg håper sertifiseringen vil bidra til økt stolthet blant de ansatte og gjøre dem enda litt mer motivert til å sykle til jobb, sier administrerende direktør Øystein Thorup.

Miljøkoordinator Anne Danielsberg i Avantor har ledet prosessen med sertifiseringen av Avantor som Sykkelvennlig arbeidsplass og var til stede da Syklistenes Landsforening og FutureBuilt som samarbeidspartner lanserte tjenesten i Oslo rådhus i april i år.

Hun påpeker at all trafikkøkning i Nydalen skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. Dette er for øvrig i tråd med rammene for byvekstavtalene i landets største byområder. Danielsberg er opptatt av å gjøre sykling så alminnelig som mulig, som en praktisk og miljøvennlig transportmåte i hverdagen.

– Vi må bli litt mer danske og kunne sykle i det daglige uten å måtte skifte til sykkelklær.

Avantor hadde NRK Østlandssendingen på besøk i forbindelse med sertifiseringen, og innslaget kan du se her.

 

2018-10-16T13:28:11+02:00