Avantor stolt hovedsponsor av Nydalens Skiklub!

Avantor har inngått en avtale med NSK om utvidet samarbeid som gjør dem til hovedsponsor for klubben.

NSK har allerede noen år arrangert Nydalsløpet www.nydalslopet.no med Avantor som den sentrale partneren. Sammen skal man utvide aktivitetstilbudet i Nydalen for Avantor og andre bedrifter i området.

Avtalen som nå er signert går over fire år, og blant aktivitetene avtalen omfatter er det ukentlig løpstrening i sommerhalvåret i Nydalen og aktivitetsopplegg ved Avantors arrangementer i Nydalen.

Det er også ekstra gøy å være hovedsponsor ettersom at NM sprint (orientering) legges til Nydalen i 2019.

Nydalsløpet vil naturligvis fortsette som den viktigste aktiviteten som vi skal gjøre enda større og bedre.

For de av oss som trakterer Nydalen daglig bygges det fortsatt på “alle kanter” og det er gledelig at Nydalens Skiklub  kan bidra med idrettslig aktivitet i området i årene framover.

Les gjerne mer om Nydalens Skiklub på www.nydalen.idrett.no

2018-10-16T13:28:11+02:00