GULLHAUG TORG 2A

Snohetta_Gullhaug_SummerBreeze3-cropped2
Snohetta_Gullhaug_OsloPanorama_www.mir.no-cropped
Snohetta_Gullhaug_winter-cropped
Snohetta_Gullhaug_HeadStart2_copyright www.mir.no_cropped

Miljøprosjekt i samarbeid med Snøhetta og Skanska
Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Vertikal Nydalen vil inneholde både boliger, kontor og servering på til sammen 10 000 m2. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. I tillegg til miljøambisjonene er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan, også utenfor kontortid og i helgene – der plassen mot både Torgbygget og Akerselva vil skape en naturlig arena for dette.

Bærekraftig arkitektur og systemdesign
Vertikal vil gjennom god tverrfaglig design, der arkitektur og teknikk kompletterer hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enkle og transparente. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, lavere behov for ombygginger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren (innemiljø, romkvalitet, designkvalitet, støy fra tekniske anlegg, opplevelsen av åpne vinduer etc.)

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har i den sammenheng følgende mål om:

  • 50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.
  • Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)
  • Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for forgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport
  • Sykkelparkering som overgår FutureBuilts minimumskrav
  • Bærekraftig materialbruk
  • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.
  • «Triple-Zero»  som innebærer at man har et mål om 0 kWh kjøpt energi til: ventilasjon, oppvarming og kjøling


I byggets 1. og 2. etasje skal det etableres en restaurant for publikum kombinert med en personalrestaurant for de som jobber i området. I tilknytning til dette vil det også være et mindre møteromssenter som vil være mulig å leie for alle brukere av Nydalen.

I 3. til 7. etasje er det kontorer med unike kvaliteter i forhold til materialbruk, tekniske løsninger og med takhøyde på opp til 3,45 m.

Fra 8. til 18. etasje er det leiligheter og på taket av de to tårnene vil det være felles takterrasser med panoramautsikt over byen. Det er til sammen 41 leiligheter med varierende størrelse fra 45 til 142 m2. Leilighetene er spesielle, blant annet med takhøyde på 3,1 m og vannbåren gulvvarme. Ingen leiligheter er helt like, og de fleste leilighetene vil ha en fantastisk utsikt. Se nettside for prosjektet her.

Fremdrift
Byggestart sommer 2021. Ferdigstillelse våren 2023.
Her kan du følge med på byggeprossessen via vårt webcam.

DNB Eiendom er megler for salg av leilighetene, og interesserte kan ta kontakt med Jan Græsvik på tlf 911 64 848 eller e-post.

Ønsker din bedrift å leie kontorer i Nydalens mest spektakulære bygg, så ta kontakt med Owe Tunby på tlf 950 50 006 eller e-post.

Se riggplan for prosjektet her

Kontakt:
Geir Thoresen, Prosjektleder
Tlf. 932 43 148
gt@avantor.no

Kontakt:
Owe Tunby, Salgs- og markedsdirektør
Tlf. 950 50 006
ot@avantor.no

2021-07-20T10:52:44+02:00