BREEAM sertifisering av bygg2018-10-16T13:28:07+02:00

BREEAM sertifisering av bygg

Avantor fikk breeam sertifisering for Nydalsveien 33

Avantor fikk i 2016 sitt BREEAM-NOR design sertifikat på nivå «Very Good» for kontordelen av Nydalsveien 33

Hva er BREEAM?

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Mer enn 240 000 bygg er BREEAM-sertifisert. Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM-NOR som ble lansert høsten 2011. BREEAM-NOR er også en frivillig ordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.

Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg. BREEAM-sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier;

 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

Les mer om BREEAM sertifisering på www.ngbc.no

Hvorfor har Avantor valgt å BREEAM-sertifisere sine bygg?

– Dette er en naturlig videreføring av Avantors miljøambisjoner. Vi er sertifisert etter ISO14001 som selskap, og BREEAM er et komplementært system hvor vi både får dokumentert eiendommene ved bygging/rehabilitering (BREEAM-NOR) og måten vi drifter eiendommene på (BREEAM In-Use), sier Roy Frivoll, forvaltningsdirektør i Avantor. Så langt har Avantor følgende bygg som BREEAM sertifiseres:

 • Nydalen Alle 37: BREEAM In-Use sertifisert til nivå «Very good»
 • Nydalsveien 33, kontordel: BREEAM-NOR sertifisert (design stage) til nivå “Very good»
 • Nydalsveien 28: BREEAM-NOR sertifisert (design stage) til nivå “Very good»
 • Nydalsveien 18 og 24: Bygges nå, med mål om BREEAM NOR nivå «Excellent»

Noen fordeler med å miljøsertifisere bygg:

 • Gir høyere brukertilfredshet
 • Gir bygget høyere salgsverdi
 • Tilfredsstiller miljøbevisste leietakere
 • Øker kvaliteten på bygget
 • Reduserer finansiell risiko
 • Gir mulighet til å sammenligne byggets miljøytelse med andre
 • Dokumenterer bidrag for selskapets samfunnsansvar og miljøhensyn.
Roy Frivoll

Kontaktperson
Roy Frivoll
Tlf. 930 90 980
raf@avantor.no