Dette er tiden da vi må holde hjertet varmt og hodet kaldt.2020-11-12T09:24:22+01:00

Dette er tiden da vi må holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Vi er alle inne i en krevende tid preget av mye usikkerhet. Avantor har vanligvis tusenvis av mennesker på jobb i våre bygg hver dag. Det er svært mange som bruker Nydalens servicetilbud, møteplasser og uteområder i arbeidsuken og i helgene. Vi fortsetter å drifte våre egne eiendommer og å stelle utearealene i Nydalen. Vi ser frem til tider med et normalt, yrende folkeliv, men gleder oss over å se at så mange deltar i dugnaden og følger myndighetenes råd for å begrense videre smitte.

Avantors visjon er at Nydalen skal være det beste området i Oslo å bo og jobbe. Nydalen skal være et trygt og hyggelig sted. Vi forsøker etter beste evne å hanskes med en usynlig fiende samfunnet ikke har vært forberedt på. Avantor oppfordrer ansatte og kunder til å følge myndighetenes råd, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å begrense smitte i våre bygg. Vi gjør det vi kan for at de som fremdeles er på jobb i våre eiendommer skal føle seg trygge.

For Avantor må vi evne å håndtere den situasjonen vi og våre kunder står i, samtidig med at vi må tenke positivt. Vi forbereder også en ny og normal hverdag og forsøker på best mulig vis å opprettholde våre planer for å videreutvikle og forbedre Nydalen ytterligere. På denne måten klarer vi å holde en produktivitet i egen bedrift, bidra til at egne ansatte har meningsfulle oppgaver og å opprettholde godt samarbeid med mange av våre leverandører og relasjoner. Avantor skal etter beste evne gjøre vårt for å holde hjulene i gang i næringslivet.

Vi vet at mange av våre kunder opplever meget vanskelige tider nå. Både for hotell, restaurant og en del annen service- og handelsnæring er inntektene borte eller betydelig redusert på kort tid. Dette er kunder Avantor har hatt en lang relasjon til før viruset traff oss, og som vi håper vi skal ha en god og lang relasjon til også etter at krisen er over. Vi har dialog med våre kunder og avhengig av den enkeltes situasjon, kommer vi frem til løsninger som gjør at vi kan bidra til at virksomhetene kommer seg gjennom krisen og er klare til å fortsette når vi når en ny, normal hverdag. I dag kom rammene for en ny og absolutt nødvendig krisepakke til næringslivet fra Regjeringen. Denne støtten er helt avgjørende for flere av våre kunder. Avantor er beredt på å gjøre det som kreves for at vi sammen med våre kunder skal klare denne krevende situasjonen.

Avantor har i mange år brukt slagordet eiendom for hodet og hjertet. Dette er tiden da vi må holde hjertet varmt og hodet kaldt. Vi må bry oss om hverandre, og vi må klare å ta de riktige avgjørelsene.

Vi ser frem til en hverdag da alle kommer tilbake på jobb i Nydalen og vi er forberedt på å måtte klare å stå i denne krevende situasjonen så lenge det kreves.

Øystein Thorup
Administrerende direktør
Avantor AS