Dyktig driftsstab2018-10-16T13:28:10+02:00

Dyktig driftsstab skaper trivsel for våre kunder

Dyktig driftsstab

Vår virksomhet dreier seg ikke først og fremst om bygninger og eiendom, men om menneskene som skal jobbe og bo der. Det er derfor viktig for oss å gjøre hverdagen til våre kunder enklere.

Kontaktflaten mellom oss som forvalter og deg som kunde er avgjørende for vårt samarbeid og felles suksess, og Avantor Eiendomsforvaltning har av den grunn egne ansatte i form av en stab med driftsoperatører. Som leietaker vil du bli godt kjent med vårt personell, da hver eiendom har et fast team som har inngående kunnskap om eiendommen og ditt behov som leietaker.

Mange av våre driftsoperatører har bakgrunn som mekanikere, elektrikere eller rørleggere, og de er lett gjenkjennelige i sine røde uniformer og røde biler. Vi bygger stadig kompetanse blant vårt personell for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov om optimal drift av eiendommer. Dette gjelder blant annet energieffektivisering, miljø, brann, sikkerhet, teknisk styring etc. Vi har et eget kundesenter og 24-timer alarmberedskap.

Egen serviceavdeling
Avantor har også en egen serviceavdeling som våre kunder kan kjøpe ekstra tjenester av ved behov. Dette kan være alt fra internflyttinger og avfallshåndtering til elektriker- og rørleggerarbeid. Les mer om våre tjenester her

Jostein Odden

Kontaktperson
Jostein Odden
Tlf. 930 90 998
jo@avantor.no