Eiendomsutvikling2018-11-12T14:11:26+01:00

Eiendomsutvikling

Avantors eiendomsutvikling her representert med BI-bygget

Avantor har stått ansvarlig for all utbygging av Nydalen de siste 25 årene og har til sammen arbeidet med mer enn 600 000 kvm i nybyggsprosjekter og større ombygginger. Avantors fokus har hele tiden vært å tenke helhetlig – og langt frem i tid. Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner.

Derfor har vi tilegnet oss solid kompetanse innenfor byutvikling, spesielt på områdene planprosesser, infrastrukturplanlegging samt prosjektering og bygging. Denne kompetansesammensetningen er grunnleggende for å skape kontorer, boliger og uteområder som er tilpasset både dagens og fremtidens behov.

Her kan du lese mer om noen av våre gjennomførte prosjekter.