Forvaltning & drift2020-06-24T13:32:53+02:00

Eiendomsforvaltning og drift av næringseiendom

Eiendomsforvaltning

Avantor Eiendomsforvaltning er vårt heleide datterselskap innen drift og forvaltning av forretningsbygg. Vi er en av Norges mest erfarne eiendomsforvaltere, og håndterer i dag omlag 330.000 kvm eiendom, herunder næring, skoler, hoteller, handel, lager, produksjon med mer.

I tillegg drifter Avantor et helt bydelssentrum (Nydalen i Oslo), noe selskapet er unik på i nordisk sammenheng. Dette inkluderer både opparbeiding av utearealer, vedlikehold av grøntarealer, veier, plasser, skjøtsel av Akerselva inkl. badedammer for å nevne noe. Vi har et samarbeid med brannvesen, politi og vekterselskap som medfører at vi forvalter den tryggeste bydelen i Oslo. I tillegg har vi lagt en standard på renhold, pynting, snømåking, feiing etc som langt overgår offentlig standard.

Så godt som alle våre leietakere ville anbefalt andre å leie av oss. Grunnene til det er flere, men viktigst er en unik kombinasjon av lang erfaring og høy troverdighet. Vi kan forvaltning av eiendom, og vi holder det vi lover.

Eiendomsforvaltning

Kontaktperson
Roy Frivoll
Tlf. 930 90 980
raf@avantor.no

NYTTIG INFORMASJON

Avantor eiendomsforvaltning

Vår virksomhet dreier seg ikke først og fremst om bygninger og eiendom, men om menneskene som skal jobbe og bo der. Det er derfor viktig for oss å gjøre hverdagen til våre kunder enklere.
Les mer

Våre tjenester innen forvaltning

Vi dekker alle behov innenfor drift og forvaltning gjennom et bredt spekter av tjenester. Her kan du lese mer om disse.
Les mer