Gjennomførte prosjekter2018-10-16T13:28:07+02:00

Gjennomførte prosjekter

BI_703x450
NydalenAlle_703x450
703x450_0005s_0004_Nydalsveien30c-a
703x450_0005s_0003_Nydalsveien30c-b
703x450_0005s_0002_Nydalsveien30c-c
NYE_10-9b_0014_Layer 20
Nydalen2_703x450
Nydalen1_703x450
PST_703x450

Avantor har jobbet med mange spennende kunder og gjennomført en rekke prosjekter som har tilfredsstilt komplekse kravspesifikasjoner. Med lang erfaring og høy kompetanse utvikler Avantor prosjekter med mennesket i fokus. Balansen mellom de ulike fremtidskravene for boliger, kontorer og miljø er sentral i utviklingen. Gjennom praktiske, bærekraftige løsninger og god dialog med kunden tilpasser Avantor bygg og omgivelser for å dekke brukernes behov. Her kommer et lite utvalg av prosjekter vi har utviklet og bygget for ulike kunder:

HANDELSHØYSKOLEN BI
Handelshøyskolen BI, er lokalisert sentralt i Nydalen. Skolen ble ferdigstilt i juni 2005 og var i utgangspunktet dimensjonert for ca 8000 studenter og 600 ansatte fordelt på ca 50.000 kvm. Hele bygget er på 95.200 kvm BTA og rommer i tillegg til Handelshøyskolen BI et treningssenter, butikker, kontor- og parkeringsarealer. Avantor har gjennom prosessen med byggingen av Nydalen Campus bygget opp en sterk kompetanse på komplekse og fremtidsrettede kontor-, skole-, og forretningsbygg.

STATNETT
Nytt hovedkontor for Statnett på ca 26.800 kvm inklusive parkering i kjeller, ble ferdigstilt desember 2012. Bygget har en av Nydalens flotteste beliggenheter, sør i Nydalen på Nydalshøyden, med fri utsikt mot sør og vest. Hovedkontoret har 7 etasjer over bakken med inntrukket 6. og 7. etasje. Bygget er kledd med fasadeplater i kompositt og glass. Oppvarming og kjøling er basert på vannbåren varme/kjøling fra Nydalen Energi. Bygget tilfredsstiller passivhusstandarden og er godkjent i energiklasse A med normert forbruk på 82 kWh/kvm.

NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Nydalen videregående skole er lokalisert sentralt i Nydalen i parkbeltet mot Maridalsveien. Skolen er dimensjonert for 835 elever og har en flerbrukshall i underetasjen. Skolen er tilrettelagt for et bydelsbibliotek for bydel Nordre Aker, hvilket vil bli realisert i 2014. Det er 4 etasjer over bakken og 2 under bakken. Totalt areal er ca 14.400 kvm. Takterrasser er etablert for å øke utearealet til skolen som ligger i en bystruktur. Skolen har linjer for studiespesialisering, tilrettelagt opplæring, helse og sosial, samt service og samferdsel. Bygget tilfredsstiller energiklasse B og er forsynt med fjernvarme og kjøling fra Nydalen Energi.

SOLSIDEN BOLIGSAMEIER
Solsiden Boligsameier består av 7 bygg med til sammen 453 leiligheter med varierende størrelser fra 30 til 140 kvm. Byggingen ble påbegynt i 2004 og de siste leilighetene sto ferdig i medio 2008. Prosjektet ligger flott til på vestsiden av Akerselva med flotte utearealer, gode lys- og solforhold og en naturlig tilknytning til de offentlige friområdene langs elva. Boligene er organisert i 6 sameier med et felles utomhussameie som ivaretar drift og vedlikehold av felles utearealer.

PST
Nytt hovedkontor for PST på ca 14.400 kvm inklusive parkering i kjeller, ble ferdigstilt sommeren 2005. Bygget er beliggende på Nydalshøyden, sør i Nydalen, med flott utsikt over Oslo. Hovedkontoret har 7 etasjer over bakken der de to øverste etasjene er inntrukket. Fasadene er i sin helhet kledd med lys tegl. Oppvarming og kjøling er basert på vannbåren varme/kjøling forsynt fra Nydalen Energi.

Terje Løvold

Kontaktperson
Terje Løvold
Tlf: 905 62 960
terje.lovold@avantor.no