Kommunikasjon og infrastruktur2018-10-16T13:28:08+02:00

Kommunikasjon og infrastruktur i Nydalen

Kart over infrastruktur og kommunikasjon i Nydalen

Hver dag skal over 30 000 mennesker komme seg til og fra Nydalen. Kollektivtransporten er veldig godt utbygd med hyppige avganger på buss og t-bane. Kjører du bil har Ring 3 avkjøringer i begge ender av Nydalen. Avantor har ansvar for driften av offentlig/privat infrastruktur i Nydalen, som veier, parker, torg, turstier, elven osv.

T-bane

Nydalen T-banestasjon ligger sentralt plassert og er det mest brukte kommunikasjonsmiddelet for reisende til og fra Nydalen. Det er 16 avganger hver time fra Nydalen T-banestasjon (i begge retninger). T-banen bruker eksempelvis 9 min til Majorstuen, 11 min til Nationaltheatret (med overgang til Flytoget) og 12 min til Jernbanetorget.

Bybuss og Flybuss

Nydalen har gode bussforbindelser i alle retninger. Buss 23, 24, 30, 37, 51, 54, 56, 56B og 58 har alle stoppesteder i Nydalen. Flybussen stopper i Nydalen og går direkte til Oslo lufthavn Gardermoen.

Tog

Nydalen er en stasjon på Gjøvikbanen med 17 daglige togavganger fra Nydalen i begge retninger. Toget stopper ved samme stasjoner som Flytoget, ved Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen.

Bil og Parkering

Nydalen ligger like innenfor Ring 3 med forbindelse til E6 og E18. Det er 5 500 parkeringsplasser inne og ute. I det store Nydalen P-hus parkerer du etter fri-flyt prinsippet.

Sykkel

Nydalen har et godt utbygget sykkelvei- nett, med sammenhengende gang- og sykkelvei langs Akerselva, fra Grünerløkka til Maridalen. En stasjon for bysykler er under planlegging.