Kort om Avantor2018-10-16T13:28:09+02:00

Kort om Avantor

Avantor er en eiendomsutvikler i Nydalen

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer vi først og fremst på behovene til menneskene som skal jobbe og bo i våre områder. For tiden er fokus på videreutvikling av Nydalen, det nye bydelssenteret i Nordre Aker i Oslo. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Selskapets forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskap, og å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom.

Avantor eier, etter salg av Nydalen videregående skole i mai 2018, omlag 250.000 kvadratmeter næringseiendom. Disse eiendommene er først og fremst lokalisert i Nydalen, men vi har også eiendommer i Kristiansand og Tønsberg. På Husøy i Tønsberg pågår byggetrinn 1 i et prosjekt med leiligheter for salg.

Solid og lønnsom

Avantor omsatte i 2017 for 423 millioner kroner, hvorav 367 millioner var leieinntekter. Driftsresultatet var 240 millioner kroner.

Vi har vårt hovedkontor i Nydalen, der rundt 40 mennesker arbeider.

Vår historie

Avantor ble etablert i 1971 under navnet Tor Andenæs AS. Formålet med oppstarten var å drive entreprenørvirksomhet, samt utvikle og investere i fast eiendom. Les mer om vår historie her