Miljø i praksis2018-10-16T13:28:07+02:00

Miljø i praksis

Avantor og miljø

Vår forretningsidé har miljø som et bærende element. Og da tenker vi både på det økologiske miljøet – og på arbeidsmiljø og trivsel.

Men hvordan omsette idéer til praktiske løsninger? I Avantor er både holdninger, arbeidsrutiner og teknologi rettet inn mot akkurat dette.

Grønne løsninger

Blant våre praktiske miljøtiltak er rehabiliteringen av Akerselva og Nydalen Energi helt sentrale. Akerselva tok vi initiativ til å rense og rydde opp for over 20 år siden, og siden har både ørret og laks vendt tilbake til elven. Det samme har barn og voksne som i dag bruker elven som en populær badeplass.

Fra begynnelsen av 2000-tallet har Nydalen Energi dekket halvparten av energibehovet i bydelen, med varmepumper som henter geoenergi fra 2-300 meters dyp. Samtidig gjenvinnes overskuddsvarme fra kjøleanleggene i bydelen, og tilsammen sparer dette i dag miljøet for omlag 4.000 tonn CO2 i forhold til oljefyrte sentraler, noe som tilsvarer utslippet til omlag 3000 biler. Ved inngangen av 2014 stod en ny energisentral basert på bioenergi klar, og med dette ble fjernvarmekapasiteten til Nydalen doblet.

Avantor er også en sentral medspiller i NGBC – Norwegian Green Building Council. Foreningen ble etablert i 2010, og skal bidra til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling. Fokuset er rettet både mot trivsel og arbeidsmiljø, driftsøkonomi og miljømessige løsninger.

Avantor har blant annet deltatt i utviklingen av den norske versjonen av miljøklassifiseringssystemet BREEAM, og var blant de første eiendomsselskapene i Norge som mottok miljøsertifikatet BREEAM-NOR In-Use. Avantor fikk sitt BREEAM-NOR In-Use sertifikat for bygget Nydalen Alle 37, og fikk klassifiseringen «Very Good». I tillegg har Avantor flere nybygg/rehabiliteringer som skal BREEAM-NOR klassifiseres.

Et bedre arbeidsmiljø
Avantor utvikler og forvalter over en halv million kvadratmeter med mer enn 20.000 arbeidsplasser. Det å bidra til å skape en god arbeidsdag for så mange mennesker er i seg selv inspirerende, samtidig som det stiller store krav til hvordan vi jobber – og til løsningene vi velger. Derfor har vi som grunntanke at alle våre løsninger skal tilpasses menneskene – ikke omvendt.

Sykkelpleiestasjoner i Nydalen

For å få enda flere til å sykle til jobben har Avantor lansert egne sykkelpleiestasjoner for kontorbygg. Les mer…

BREEAM sertifisering av bygg

Avantor har deltatt i utviklingen av den norske versjonen av miljøklassifiseringssystemet BREEAM, og starter det nye året blant de første eiendomsselskapene i Norge som mottar miljøsertifikatet BREEAM-NOR In-Use. Les mer…

Egen miljøvennlig energisentral

Avantor har konsesjon på fjernvarme i Nydalen, og har bygget en egen energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling. Les mer…