Miljø2020-11-26T11:03:40+01:00

Avantor og miljø

Avantor og miljø

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM NOR klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Very Good», eller «Excellent» i samarbeid med leietaker.

Miljøhensyn innebærer også grønn avfallshåndtering, herunder etablering av miljøstasjon i Nydalen.

For å utnytte energien i jordvarmen og ikke minst i Akerselva, har Avantor utviklet en energisentral. Denne forsyner store deler av næringslivet i Nydalen med strøm, og vann fra Akerselva benyttes blant annet til å kjøle ned datarom.

Forskningsprosjektet Lowex

Nye løsninger gjør at bygg kan oppvarmes og kjøles med ekstremt lite tilført energi. Dette kan oppnås med systemer som gir høy komfort sommer som vinter, og som samtidig er lydløse og arkitektonisk tiltalende.
Les mer

Sykkelvennlig Arbeidsplass

Avantor er den første bedriften som mottar gull for å tilrettelegge for sykling til jobben. Det er Syklistenes Landsforening som gir honnør i form av den første gullplaketten til en Sykkelvennlig arbeidsplass.
Les mer

Avantor med to nye FutureBuilt-prosjekter

I Nydalsveien 32 B og på Gullhaug Torg 2A planlegges to nye FutureBuilt-prosjekter. Dette er såkalte forbildeprosjekter som skal bidra til å flytte grensene for hva som er praktisk gjennomførbart for å redusere utslipp av klimagasser gjennom hele livsløpet.
Les mer

BREEAM sertifisering av bygg

Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM-NOR, der Avantor har deltatt i utviklingen av den norske versjonen. Dette er en frivillig ordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan ses som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.
Les mer

På sykkel til
Nydalen

Avantor ønsker å sette fokus på Nydalen som en sykkeldestinasjon og tilrettelegger for at enda flere skal velge å sykle til jobben. Nydalen er lett tilgjengelig for alle, det er der øst møter vest, og sentrum møter marka.
Les mer

Miljøvennlig energisentral

Avantor har bygget en energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling.
Les mer

Her er noen enkle miljøtips

Her er noen enkle tips for hvordan hver av oss kan bidra til å redusere belastningene for miljøet.
Les mer

Utvidelse av Nydalen Energi

Nydalen Energi AS er Nord-Europas største energisentral av sitt slag, og produserer i dag over 50% av den energien de tilknyttede byggene i Nydalen trenger på en miljøvennlig måte.
Les mer