Miljø2021-01-28T13:07:54+01:00

Avantor og miljø

For Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden vi startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. Vi var det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og er en sentral aktør i Grønn Byggallianse. Sammen bidrar vi til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomssektor. Vi har nå utarbeidet en ny miljøstrategi for 2021-2023 hvor vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og ser på de målene som Avantor i størst mulig grad har mulighet til å påvirke. Disse er nøye valgt ut gjennom en vesentlighetsanalyse.

Den nye miljøstrategien inneholder våre egne miljømål, basert på disse seks utvalgte av FNs bærekraftsmål:

– For hvert av bærekraftsmålene har Avantor satt opp et langsiktig mål mot 2030, samt et konkret mål som skal nås i løpet av 2023, sier Miljøkoordinator Anne Danielsberg.
Hun kan også fortelle at det årlig vil gjennomføres en analyse for å fange opp eventuelle endringer som kan ha betydning for utviklingen. På den måten vil man alltid være oppdatert, og klar for å yte sitt beste for å oppnå både egne og FN sine mål.

Les mer om Avantors mål og miljøstrategi her.

Forskningsprosjektet Lowex

Nye løsninger gjør at bygg kan oppvarmes og kjøles med ekstremt lite tilført energi. Dette kan oppnås med systemer som gir høy komfort sommer som vinter, og som samtidig er lydløse og arkitektonisk tiltalende.
Les mer

Sykkelvennlig Arbeidsplass

Avantor er den første bedriften som mottar gull for å tilrettelegge for sykling til jobben. Det er Syklistenes Landsforening som gir honnør i form av den første gullplaketten til en Sykkelvennlig arbeidsplass.
Les mer

Avantor med to nye FutureBuilt-prosjekter

I Nydalsveien 32 B og på Gullhaug Torg 2A planlegges to nye FutureBuilt-prosjekter. Dette er såkalte forbildeprosjekter som skal bidra til å flytte grensene for hva som er praktisk gjennomførbart for å redusere utslipp av klimagasser gjennom hele livsløpet.
Les mer

BREEAM sertifisering av bygg

Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM-NOR, der Avantor har deltatt i utviklingen av den norske versjonen. Dette er en frivillig ordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan ses som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.
Les mer

På sykkel til
Nydalen

Avantor ønsker å sette fokus på Nydalen som en sykkeldestinasjon og tilrettelegger for at enda flere skal velge å sykle til jobben. Nydalen er lett tilgjengelig for alle, det er der øst møter vest, og sentrum møter marka.
Les mer

Miljøvennlig energisentral

Avantor har bygget en energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling.
Les mer

Her er noen enkle miljøtips

Her er noen enkle tips for hvordan hver av oss kan bidra til å redusere belastningene for miljøet.
Les mer

Utvidelse av Nydalen Energi

Nydalen Energi AS er Nord-Europas største energisentral av sitt slag, og produserer i dag over 50% av den energien de tilknyttede byggene i Nydalen trenger på en miljøvennlig måte.
Les mer