Avantor med to nye FutureBuilt-prosjekter2019-03-12T16:25:20+01:00

Avantor med to nye FutureBuilt-prosjekter

– Vi satser tungt på bærekraftige miljøbygg, med løsninger som er forretningsmessig lønnsomme, sier adm. dir i Avantor, Øystein Thorup. I forbindelse med masterplanen for den videre utviklingen av Nydalen, “Nydalen+”, blir de første konkrete byggeplanene nå initiert.

I Nydalsveien 32 B og på Gullhaug Torg 2A planlegges to nye FutureBuilt-prosjekter. Dette er såkalte forbildeprosjekter som skal bidra til å flytte grensene for hva som er praktisk gjennomførbart for å redusere utslipp av klimagasser gjennom hele livsløpet. De må også oppfylle FutureBuilts kriterier til arkitektonisk og brukermessig kvalitet, og ligge nær høyfrekvente knutepunkter.

På Gullhaug Torg samarbeider Avantor med to av de fremste aktørene innenfor miljøbygg; Snøhetta og Skanska. Her skal det oppføres et nytt bygg med både boliger og næringslokaler. Målet er at ventilasjon, kjøling og oppvarming skal foregå uten tilført energi, og alle materialer skal være tilnærmet utslippsfrie. I tråd med filosofien for Nydalen+ blir det ingen parkeringsplasser for bil, her blir sykkel og fotgjengere prioritert.

I forbindelse med prosjektet i Nydalsveien 32B har man gjennomført en arkitekturkonkurranse. Her skal “Fiskarsbygget”, som utgjør en viktig del av Nydalens identitet, danne utgangspunktet for et boligkompleks med meget høye klima- og miljøambisjoner. Vinneren blir kåret på FutureBuilt-konferansen 8. juni.

– I Avantor har vi klare miljøambisjoner som er godt forankret også på eiersiden, forteller Thorup. – Dette er målsettinger som ikke står i konflikt med våre forretningsmessige ambisjoner, noe jeg tror er viktig generelt for å kunne gjennomføre bærekraftige løsninger. Det må være lønnsomt å bygge riktig, slik at både aksjonærer og ledelse kan prioritere dette i sine planer.

Stein Stoknes i FutureBuilt er imponert over Avantors ambisjoner: – Som en av landets største eiendomsutviklere seiler Avantor også opp til en av de mest ambisiøse når det gjelder miljøsatsing.

Hva er FutureBuilt?
FutureBuilts visjon å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.

Kontaktperson
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no