Forskningsprosjektet Lowex2019-12-06T10:02:02+01:00

Forskningsprosjektet Lowex

Nye løsninger gjør at bygg kan oppvarmes og kjøles med ekstremt lite tilført energi. Dette kan oppnås med systemer som gir høy komfort sommer som vinter, og som samtidig er lydløse og arkitektonisk tiltalende.

Såkalte Lowex-løsninger er systemer som bruker integrerte vannbårne rør i tunge bygningskonstruksjoner. Disse brukes til å varme bygget om vinteren og kjøle bygget om sommeren.
Designet riktig og styrt korrekt gir slike systemer mulighet for stabilt og godt inneklima, samtidig som behovet for tilført energi blir meget lavt. Men løsningene krever nært samarbeid mellom arkitekter og ingeniører for å få til tekniske gode løsninger som er arkitektonisk tiltalende.
Forskningsprosjektet Lowex går over tre år (2017-2019) og er finansielt støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet har som overordnet mål å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus, med ytelse som er 2 til 2,5 ganger bedre enn dagens state-of-the-art.

Prosjektets overordnede ide er å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus, med ytelse som er 2 til 2,5 ganger bedre enn dagens state-of-the-art. Resultatet av denne type supereffektiv termisk energiforsyning er at levert energi til varme- og kjøling i et nesten-nullenergi, nullenergi- (ZEB) eller plusshus blir ekstremt lav. Typisk i størrelsesorden 3 til 10 kWh/m2år.

En annen virkning av denne type løsninger er at vi får et tilnærmet konstant behov for levert energi over året. Dette gir bygninger med kraftig redusert effektbelastning på el-nettet, og det muliggjør også høyere egenbruk av lokalprodusert fornybar energi som gjør lokal el-produksjon De mer økonomisk fordelaktig med dagens el-tariffer. Løsningen med tilnærmet «gratis» kjøling gjennom årslagring av energi i grunnen, gir mulighet for et meget stabilt termisk inneklima over hele året, som i tillegg til god termisk komfort gir god opplevd luftkvalitet og høyere produktivitet.

For å oppnå slike høye ytelser krever dette oppvarming med lave temperaturer og høy temperatur fra energibrønner/geotermisk system. Og omvendt krever dette kjøling med høye temperaturer slik at frikjøling fra energibrønner/geotermisk system kan brukes hele kjølesesongen. Dette kan oppnås ved:

• optimal utforming og dimensjonering av energibrønner,
• optimal design av varmepumpe- og varmevekslersystemet,
• optimal utforming og design av varme- og kjøleavgivelsesystemet i bygget,
• og optimalisering og balansering av varme- og kjølebehovet til bygget.

Disse fire områdene har også dannet arbeidspakkene i forskningsprosjektet, sammen med en arbeidspakke på pilotbyggene. De fem arbeidspakken er illustrert i figuren under.

Arbeidspakkene i forskningsprosjektet Lowex.

Det er jobbet med fem ulike pilotprosjekter der det er implementert ulike Lowex-løsninger.

Pilotbyggene er beskrevet nærmere her:

• House Zero på Harvard campus i Cambridge (USA)
• Lia barnehage i Oslo
• Powerhouse Telemark i Porsgrunn
• Gullhaug Torg 2A i Oslo
• Lindeberg sykehjem i Oslo

Powerhouse Montessori er beskrevet nærmere under publisering.


PUBLISERINGER

Prosjektet har jobbet med vitenskapelig publisering gjennom artikler og deltagelse på flere konferanser. En oversikt over de ulike publikasjonene og presentasjonene er vist her:

A transient two zone model for thermal stratification in displacement ventilated room

Design optimization of borehole system for a plus-energy kindergarten in Oslo

Drøbak Montessori Ungdomsskole

Explicit multipole formulas for calculating thermal resistance of single U-tube ground heat exchangers

LowEx – High efficient thermal energy supply in zero energy buildings

Lia Kindergarten – A plus energy building

Nattøkning og varm luft i fortrengningsdon – Drøbak Montessori Ungdomsskole

Naturligvis Passiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg – erfaringsrapport

Nydalen Vy, A nearly zero energy building in Norwegian climate with natural ventilation

NyVy Varmepumpekonferansen 2018 rev. 2

Powerhouse Telemark A plus energy building with a low exergy heating and cooling system

Presentasjon av LowEx for SYE

Presentasjon av LowEx på Lindeberg sykehjem

Smart ventilasjon med nattøkning og varmluft i fortrengningsdon 

Strategi for valg av energikonsepter i fremtidens næringsbygg DFDS-seminar

Så fungerar huset utan värmeanläggning 

Thermal Comfort and indoor air quality in Drøbak Montesorri School


AVSLUTNINGSSEMINAR LOWEX

1a. Rune Stene – Skanska

1b. Terje Løvold – Avantor

2. Erland Dilling – Uponor

3. Vegar Voraa – Lundhagem – Deichman

4. Tony Øien – Kjeldsberg Eiendomsforvaltning – Stålgården

5. Tor Helge Dokka – Skanska – Lowex

6. Pål Hesselberg – Snøhetta – House Zero

7. Anne Danielsberg – Avantor

8. Saqib Javed – Lund University

9. Morten Solsem – abk

10. Ivar Ørnes – Skanska – Lindeberg sykehjem

11. Christofer Tapper – Skanska – Powerhouse Telemark

12. Pål Hesselberg – Snøhetta – Gullhaug Torg 2A

Kontaktperson
Anne Danielsberg
Tlf. 930 90 955
ada@avantor.no

 

Kontaktperson

Dr Tor Helge Dokka, Skanska
Tlf. 982 19 101
tor.helge.dokka@skanska.no