Partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 20192019-08-23T14:30:25+00:00

Partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Åpen dag i Nydalen

Åpen Dag i Nydalen


Avantor er samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og vil i denne forbindelse invitere til Åpen Dag i Nydalen med foredrag og bydelsvandring langs Akerselva..


Tid:
Lørdag 14. september 2019 kl. 12:00-18:00

Messehall i Nydalsveien 28 der utbyggerne i området viser frem prosjektene sine og hva som vil skje i Nydalen fremover. Sammen med Avantor vil OBOS, Norwegian Property, Selvaag Eiendom, Storebrand Eiendom og Veidekke Eiendom være representert.

Faglig program:
Tema: “Med dagens byutviklingspraksis, hvordan sikrer vi reelt bærekraftige prosjekter og byer?”

 • Kl 13:00-13:05 Øystein Thorup, Avantor, ønsker velkommen.
 • Kl 13:05-13:25 Marie Winsvold, HØINE og Anne Danielsberg, Avantor. «Hvilke av FNs 17 bærekraftsmål kan norsk bygg- og eiendomssektor påvirke i en bærekraftig utvikling?».
 • Kl 13:30-13:50 Elin Børrud, NMBU, Prosjektbasert byutvikling- setter agendaen for dagen.
 • Kl 13:30-14:40 Bydelsvandring med Simen Østgaard Pettersen.
 • Kl 13:55-14:15 Per Gunnar Røe, UIO, Entreprenørisk byutvikling, hvorfor «mangler» sosial bærekraft på denne agendaen?
 • Kl 14:20-14:50 Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met, Rolleavklaring i en prosjektbasert byutvikling mot evaluering av plan- og bygningsloven. Hvem har det reelle ansvaret for at byen blir bærekraftig etter loven og i praksis?
 • Kl 15:00-15:10, sang i trappen del 1. Visesangere Randi Kveine og Gisle Erlien fremfører noen av de gamle kjente visene som omtaler livet i Nydalen og langs elva slik det engang var.
 • Kl 15:20-15:40 Cecilie Staude, BI, i en entreprenørisk byutvikling velger vi et forenklet salg- og markedsspråk (Aspen og Pløger kaller det Zombieurbanisme eller selvforherligende reklamespråk i boken Den vitale byen). Hvorfor blir det slik? Og hva skal til for at det både blir grønn vekst og resulterer i konkurransekraft og økonomisk verdiskapning?
 • Kl 16:00 Erling Fossen, kåseri i trappen. «Hvordan overleve i betongjungelen Nydalen – en røff guide»
 • Kl 16:15-16:25, sang i trappen del 2. Visesangere Randi Kveine og Gisle Erlien fremfører noen av de gamle kjente visene som omtaler livet i Nydalen og langs elva slik det engang var.
 • Kl 16:30-16:45 Anders Nohre-Wallden, ny Håndbok i bærekraftig stedsutvikling. Hvorfor trenger bransjen dette? Og hva vil vi oppnå med det?
 • Kl 16:45-17:00 Naomi Ichihara Røkkum Hvorfor den nye håndboken? Og hva med sosial bærekraft fra Norsk Eiendom fremover?
 • Kl 17:00-17:15 Oppsummering og avslutning faglig del.


Bydelsvandring kl 13:30

Kontaktperson
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no