Partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 20192019-03-12T16:06:41+00:00

Partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Åpen dag i Nydalen

Åpen Dag i Nydalen


Avantor er samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og vil i denne forbindelse invitere til Åpen Dag i Nydalen med foredrag og bydelsvandring langs Akerselva..


Tid:
Lørdag 14. september 2019 kl. 11:00-15:00

Program:
Detaljert program vil legges ut her så snart det foreligger.

Om miljøhovedstaden:
I skarp konkurranse med 13 andre byer har EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Det plasserer Oslo på kartet som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i det grønne skiftet. At Oslo gikk helt til topps i EU-kommisjonens kåring er et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen.

I 2019 skal vi gå foran som rollemodell for andre byer. Vi skal dele våre erfaringer og løsninger for hvordan vi kan skape levedyktige byer. Vi skal løfte frem mennesker og miljøer som med sin innsats og kreativitet bidrar til bedre byliv.

Og så skal vi feire oss selv. Gjennom hele 2019 skal vi farge byen grønn og gi Oslos borgere en folkefest. Vi skal levere et år som inspirerer Oslos befolkning, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli med oss på veien videre mot nullutslippssamfunnet.

Les mer her

Kontaktperson
Terje Løvold
Tlf. 905 62 960
terje.lovold@avantor.no