Nydalen Energisentral2020-06-24T13:42:37+02:00

Nydalen energisentral

Nydalen energisentral

Avantor har bygget en energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling.

Ved hjelp av jordvarme produseres halvparten av den energien de tilknyttede byggene i Nydalen trenger.

Sentralen forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling, og er basert på varmepumper som henter energi – dels fra grunnen og dels som overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Sentralen gir energiforsyning til BI-bygget, Radisson Blu hotellet, boligene på Solsiden, samt alle nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen.

I tillegg konverteres eldre bygg til vannbåren varme, og tilknyttes sentralen. Samtidig fases da gamle oljekjeler ut og saneres, til fordel for den lokale luftkvaliteten i området.

Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 180 brønner 200 meter ned i fjellet, slik at energilageret totalt består av 180.000 kvm fjell.

I 2014 ble det bygget en utvidelse i form av en ny energisentral, som baseres på fornybar biopellets, for å ha kapasitet til å koble på resten av eiendommene i konsesjonsområdet. Les mer om utvidelsen her

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslippet til omlag 3360 biler.

Kontaktperson
Bjørn Nygård
Tlf. 930 90 989
bn@avantor.no