Nydalen skal vokse2018-10-16T13:28:06+02:00

Nydalen skal vokse og bli enda større

Nydalen skal vokse videre

Avantor har siden tidlig på 1990-tallet vært den dominerende bydelsutvikleren i Nydalen, og har til sammen utviklet mer enn 600 000 kvm i nybyggsprosjekter og større ombygginger. Avantors fokus har hele tiden vært å tenke helhetlig – og langt frem. Gjennom klare strategier og en sterk visjon har det industrielle Nydalen blitt transformert til et urbant og aktivt byområde.

– Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner. Utviklingen i Nydalen går nå inn i en ny fase. Avantor vil med bakgrunn i Oslo kommunes fremtidsplaner mot 2030, videreutvikle Nydalen som et regionalt knutepunkt. Fokuset vil fortsatt være på miljø og energi, samt bygg og uteområder med arkitektoniske og estetiske kvaliteter, som bidrar til at Nydalen fortsatt vil være en spennende bydel, sier Terje Løvold, prosjektdirektør i Avantor.

Innen 2030 er befolkningen i Oslo ventet å øke med mer enn 200.000 innbyggere. For å imøtekomme den økte befolkningen, skal Oslo utvikle seg innenfor rammene: Smart – Trygg – Grønn.

Avantor ønsker å bidra til Oslos visjon for 2030 gjennom en av de mest omfattende byutviklingsplaner for Oslo i nyere tid, en ny helhetsplan for Nydalen som vi kaller NYDALEN+.

Planen viser den helhetlige strategien for å fortette Nydalen og skape gode gater, byrom og grønne områder. Planen danner grunnlaget for utviklingen av en levende bydel, som skal huse en omfattende vekst av både boliger, kulturelle fasiliteter og nye arbeidsplasser. NYDALEN+ innebærer etablering av nye byrom i en menneskelig skala, nye interne og eksterne forbindelser, utvikling av bærekraftige urbane boliger, re-programmering og gjenbruk av historiske bygninger og en økt tilstedeværelse av naturen.

Avantor har siden 2014 arbeidet i tråd med visjonen i Nydalen+ og områdets sentrumskvaliteter er i stadig utvikling. Neste steg på veien er miljøbygget, Gullhaug Torg 2A. Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Gullhaug Torg 2A er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter, og skal inneholde både boliger, kontor og næring på til sammen 10.000 m2. Bygget går ikke utover eksisterende boligbebyggelse, men utnytter fotavtrykket der det nå er en parkeringsplass. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. I tillegg til å være et miljøbygg utenom det vanlige, så er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan, også utenfor kontortid og i helg – der plassen mot både Torgbygget og Akerselva vil skape en naturlig arena for dette. Les mer om prosjektet her.