Nydalen skal vokse2018-10-16T13:28:08+02:00

Nydalen skal vokse og bli enda større

Nydalen skal vokse videre

Det er i dag 30 000 mennesker som bor, jobber og studerer i Nydalen, og innen 2030 forventer man at dette tallet vil øke til 50 000. Avantor har derfor store planer for videreutvikling av området, og første steg på veien er neste byggetrinn av suksessprosjektet Spikerverket, med flere nye leiligheter og næringsbygg.

– Ønsker du å bo eller jobbe sentralt i hovedstaden, med kort vei til sentrum, Maridalen og Oslomarka – ja da er Spikerverket utmerket, mener Terje Løvold, prosjektdirektør i Avantor AS.

Tiden er forbi for arealkrevende industri og lagervirksomhet i Nydalen. Inn har det kommet nye og moderne bygg, som huser teknologibedrifter, mediehus og selskaper i kreative bransjer. Siste nykommer er Spikerverket.

– Der smelteovnene til det gamle Spikerverket en gang lå, finner du nå en kombinasjon av næringsbygg og boliger, sier Løvold. Næringsbyggene reiser seg mot den urbane siden i øst og boligbebyggelsen mot de grønne småhusbebygde områdene mot vest. Utbyggingen består av til sammen tre næringsbygg og fem lavblokker for boliger. Første del med ett næringsbygg og to boligbygg ble innflyttet vinteren 2012. Næringsbygget er hovedkontor til Egmont i Norge, med ca. 650 medarbeidere og Metronet med ca. 40 medarbeidere.

– Vi har også opparbeidet to åpne og innbydende torg samt et flott parkområde i vest, til glede for alle som bor og jobber i nærheten, forteller en fornøyd prosjektdirektør.

Hele utbyggingen vil stå ferdig i løpet av 2017. Da vil ca. 2000 personer ha sitt daglige virke på Spikerverket, og 160 leiligheter vil være bebodd.

Fra grått til grønt
Boligene får en spennende utforming som viderefører kvaliteter og uttrykket fra første byggetrinn! Flere av toppleilighetene får direkte utgang til private takterrasser som ser ut over taket som er formet om en dal og sådd med planter. Alle boliger får gode uterom og en orientering mot sør/vest og det grønne. Utvendig får boligene en myk fremtoning med trekledning forklarer han. Det blir et tydelig skille mellom hva som er næring og hva som er bolig. Fasadene blir veldig ulike hverandre, men totalen vil allikevel fremstå som en helhet.

– Det blir også hyggelige torg og møteplasser som åpner opp mot Akerselva. Avantor tilrettelegger for liv både dag og kveld. Sambruk av utearealene har prioritet, her blir det arbeidspauser på dagtid og hagekos på kvelden. Servicetilbudet utvides stadig til glede for ”den økende befolkningen” i Nydalen. Siste tilskudd er Nydalen Bryggeri & Spiseri, som nylig er blitt kåret til Oslos beste gastropub.

Langsiktig tenkning
Avantor har stått ansvarlig for all utbygging av Nydalen de siste 20 årene og har til sammen utviklet mer enn 500 000 kvm i nybyggsprosjekter og større ombygginger. Avantors fokus har hele tiden vært å tenke helhetlig – og langt frem.

– Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner. Utviklingen i Nydalen går nå inn i en ny fase. Avantor vil med bakgrunn i Oslo kommunes fremtidsplaner mot 2030, videreutvikle Nydalen som et regionalt knutepunkt. Fokuset vil fortsatt være på miljø og energi, samt bygg og uteområder med arkitektoniske og estetiske kvaliteter, som bidrar til at Nydalen fortsatt vil være en spennende bydel.

Større innslag av boliger er ønskelig, og servicetilbudet til de som bor, jobber og studerer i Nydalen skal forbedres. Avantor er langt fra ferdig med utviklingen av Nydalen. Blant annet er reguleringsplanarbeidet for et stort studentboligkompleks igangsatt helt nord i området.

– Vi har planer om å bygge ca. 600–650 studenthybler og ser for oss gjennomsnittlige størrelser i underkant av 30 kvadratmeter per hybel, avslutter Løvold.