UNIT4 Referanse2018-10-16T13:28:08+02:00

UNIT4 – Valgte Nydalen og Avantor igjen

Nils Morten Minde, UNIT4

Nye muligheter i gammelt bygg
Unit4 Agresso ønsket seg i utgangspunktet nye og moderne lokaler de kunne leve med de neste 10 årene. Etter å ha vurdert flere muligheter kom Avantor med en plan for rehabilitering av de eksisterende lokalene i Gjerdrums vei 4, noe som viste seg å åpne nye muligheter. – Vi kjente bygget godt fra før, forteller Human Resource Manager Nils Morten Minde. – Derfor visste vi hvor skoen trykket når det gjaldt varme, ventilasjon og utnyttelse av arealene.

Avantor foreslo helt nye løsninger på flere områder, med kjøling av datarom ved hjelp av vann fra elven, overgang til vannbåren varme fra Nydalen Energi og tilstedeværelse-styrt sonedeling av lys, varme og ventilasjon.

– I praksis har vi fått helt nye lokaler, på samme adresse som før. Disse er tidsmessig og fremtidsrettet, slik at vi nå føler oss godt rustet for fremtiden.

Nytt liv i Nydalen
– Etter 25 år var vi selvsagt godt kjent i området, sier Minde. – Og med det nye kollektivsystemet har det på mange måter blitt nytt liv her. Nettopp kravet til kommunikasjonssystem gjorde at Fornebu falt ut som alternativ, og dermed sto vi igjen med Bjørvika og Nydalen. En undersøkelse blant de ansatte indikerte at et flertall ønsket å være i Nydalen, og det var viktig for prosessen videre forteller Minde.

Avantor holder hva de lover
En sterk medvirkende årsak til at Unit4 Agresso valgte å bli værende i Nydalen, var et godt forhold til Avantor. – Som utbygger, utleier og driftsansvarlig spiller de en viktig rolle for oss, både på lang sikt og fra dag til dag. De har vist at de holder det de lover, og det er helt avgjørende for tilliten oss i mellom. Vi har stadig behov for å få løst små og store problemer i hverdagen, samtidig som vi trenger en sparringspartner på mer langsiktige utfordringer. Her har Avantor vist seg som både kreativ og løsnings- orientert – til en konkurransedyktig pris.

Kontaktperson
Roy Frivoll
Tlf. 930 90 980
raf@avantor.no