Utvidelse av Nydalen Energi2018-10-16T13:28:07+02:00

Utvidelse av Nydalen Energi

Nydalen Energi - ny sentral

Nydalen Energi AS er Nord-Europas største energisentral av sitt slag, og produserer i dag over 50% av den energien de tilknyttede byggene i Nydalen trenger på en miljøvennlig måte. Frem til 2014 hadde dette vært kun jordvarme, men så ble kapasiteten økt med en ny sentral basert på bioenergi og utveksling av temperatur mot vann fra Akerselva.

Allerede i 2003 etablerte Avantor en egen jordvarmebasert energisentral i Nydalen. Sentralen forsynte 170.000 kvm med oppvarming og 135.000 kvm med kjøling. Det var basert på varmepumper som henter energi fra grunnen, samt overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Den nye energisentralen leverer like mye fjernvarme som den gamle jordvarmesentralen, men energien vil altså skapes med en kombinasjon av bioenergi/pellets og elvevann fra Akerselva. Når det er behov for ekstra energi utover dette, vil det dekkes ved hjelp av gass.

Anlegget leverer i dag energi til nesten hele Nydalen, og bidrar til at gamle oljefyringsanlegg kan fases ut. Dette bidrar positivt til luftkvaliteten i området vinterstid, samtidig som det avlaster strømnettet i Oslo.

Her kan du lese mer om den første energisentralen i Avantor.

Kontaktperson
Roy Frivoll
Tlf. 930 90 980
raf@avantor.no