Vår historie2019-11-04T15:11:50+01:00

Vår historie

Avantor har allerede en spennende historie

Avantor ble etablert i 1971 under navnet Tor Andenæs AS. Formålet med oppstarten var å drive entreprenørvirksomhet, samt utvikle og investere i fast eiendom.

Entreprenørvirksomheten ble avviklet på midten av 1970-tallet, og selskapet ble et rendyrket eiendomsselskap. Selskapet ble børsnotert i 1985 og skiftet navn til Avantor AS i 1990. I 1994 fusjonerte Avantor AS og Gjelsten & Røkke Eiendom AS og etablerte hovedkontor i Nydalen.

Avantor fikk gjennom fusjonen med Gjelsten & Røkke Eiendom tilgang til en betydelig eiendomsmasse og et stort utbyggingspotensial i Nydalen, og har siden 1994 konsentrert seg om rehabilitering og utvikling her. Sommeren 1996 utvidet Avantor sitt engasjement ytterligere gjennom kjøp av Nydalen Park.

Fra november 2006 har Avantor AS vært 100% eiet av Rasmussengruppen i Kristiansand.

Kontaktperson
Stine Gundersen
Tlf. 930 90 978
sg@avantor.no